Sự riêng tư của khách hàng là điều vô cùng quan trọng đối với Viways. Do đó, chúng tôi đề ra Chính sách Bảo mật Thông tin này để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Quý khách, cũng như nêu rõ những trường hợp mà chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này trong quá trình giao dịch.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của Quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

Quy định Bảo mật của chúng tôi hoàn toàn tuân theo Luật Bảo Mật 1988 và là phương châm tốt nhất của nền công nghiệp.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Viways là chủ sở hữu duy nhất của thông tin thu thập từ website. Chúng tôi cam kết không mua bán, trao đổi hay cho thuê những thông tin này cho bên thứ 3, ngoại trừ những pháp nhân được phép chia sẻ như: Hãng vận chuyển và Ngân hàng.

Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng chỉ với mục đích xử lý đơn đặt hàng và nhằm phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.

Thông tin thu thập bao gồm:

     - Họ tên

     - Ngày sinh

     - Địa chỉ giao hàng

     - Số điện thoại

     - E-mail

Những thông tin trên sẽ được sử dụng trong các mục đích cụ thể như sau:

     - Xử lý đơn hàng

     - Giao hàng

     - Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

     - Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi, tiếp thị

THU THẬP DỮ LIỆU MÁY TÍNH

Khi quý khách đến thăm https://viways.com, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình duyệt của quý khách gửi đến. Những thông tin này bao gồm:

     - Địa chỉ IP của quý khách

     - Loại trình duyệt

     - Những trang mục trong https://viways.com mà quý khách ghé thăm, các loại sản phầm mà quý khách tìm kiếm, thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác.

Các thông tin đó được thu thập cho mục đích phân tích và đánh giá để góp phần cải thiện website cũng như sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Những dữ liệu đó sẽ không có liên quan gì đến các thông tin cá nhân khác.